Välja tak – papp eller plåt?

Oavsett vilket tak man väljer så kräver det en del skötsel, något som många villaägare slarvar med. Vi har i samråd med en takläggare tagit fram några tips för dig som skall välja tak, antingen på nybygge eller antingen ett redan stående hus som skall få nytt tak. I den här artikeln kommer vi fokusera på tak som har en lutning på under 22 grader och därför är bra kandidater för papp- eller plåttak. Det fina med dessa två tak-sorter är att de kräver mindre underhåll än betong och tegelpannor. Mindre underhåll betyder dock inte inget underhåll.

Plåttak håller länge

Plåttak håller länge och de är täta, det är dock rätt så dyrt att lägga. Det brukar dock inte bli särskilt dyrt när man slår ut priset på hela livslängden.  Det vanligaste plåttaket är zinkad stålplåt från en takläggare Borås. Ett vanligt problem med sådana tak är att takfärgen flagar men nu på senare tid har det kommit en ny polyesterbaserad färg som tydligen skall sitta mycket bättre på plåttaket.

Vanligare med plåt i norra Sverige

Bor man långt norrut finns det ytterligare en fördel med plåttak och det är att snön lätt glider av. Enligt en takläggare är det vanligare med plåttak desto längre norrut man kommer. Det är bra om snön glider av taket hos denne takläggare Borås eftersom den ofta kan väga en hel del om det är ett tjockt lager. Särskilt om den ligger kvar och smälter lite och det kommer ytterligare ett snöfall. Då kan taket gå sönder om man har riktig otur.

Plåttak kräver ungefär samma tillsyn som papptak, och lite mindre än betong och tegel. Det gäller att hålla taket rent från skräp och mossa.

Papptak är bra till tak med liten lutning

Beroende på vad man skall ha under taket, det vill säga om man skall ha en övervåning där eller om det bara skall vara som skydd för den första våningen kan man välja olika mycket lutning. Skall man ha övervåning här kan det vara bra att ha ganska stor lutning på taket efter att takläggare Borås vart där. Väljer man ett tak med liten lutning kan papptak vara fördelaktigt enligt vår takläggare.

Låg-sluttande tak och vattenskador

Många tror att låg-sluttande tak lättare får vattenskador, och det var sant för några år sedan men idag finns det material som är täta och håller länge. Det vanligaste papptaket bland villaägare är asfaltsmatta, och det är vad man vanligen kallar för papptak. Det håller i ungefär 30 år om man ser över taket varje vår. Det handlar som vanligt om att ta bort skräp och mossa för att få taket att hålla så länge som möjligt. När man har asfaltsmatta är det även viktigt att se så att det inte blivit några släpp i kanterna tipsar vår takläggare om.

Det är också viktigt att kolla vid genomförningar och takbrunnar, det är de mest utsatta platserna på papptak och där kan läckage uppstå om man har otur.

Vilket tak är bäst för dig? Ja både plåt och papp är bra alternativ, plåt är bättre om man har lite mer lutning på taket och det håller även längre. Papp är billigare och är också hållbart, dessutom mer fördelaktigt vid planare tak.