Säkerhet på taket

Taket är det farligaste stället på huset att arbeta på, eftersom det är det är det viktigt att man följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Vissa är bara rekommendationer andra är regler. För att vara säker på taket är det bäst att tänka som en takläggare och vara noga med säkerhetslina eller säkerhetsräcke.

Inte bara farligt att vara på taket

Det är även farligt för dem som är nedanför taket när man arbetar där uppe, det är lätt hänt att man som hobbysnickare men även professionell takläggare tappar ner verktyg eller material när man arbetar på taket. Andra saker som kan ramla vid takarbeten malmö, ner från taket är takpannor om det är stark blåst ute, eller istappar och snöras. Taket är högt upp och när något ramlar ner därifrån kommer det med hög fart. Se till att du inte är där nere när något kommer farandes.

Det finns ett regelverk för arbete på tak

Samma regler gäller för i princip alla takarbeten i Sverige. Taket skall vara säkert att beträda för diverse hantverkare och det ses som vilken arbetsplats som helst när någon väl är där uppe och jobbar. Detta gäller även för dig som inte är professionell snickare eller takläggare skåne för takarbeten malmö. Reglerna skiljer sig något beroende på husets höjd, är det högre än åtta meter finns det ett särskilt regelverk. Taket skall dock alltid vara halksäkert och vara i så pass bra skick att man inte trampar rakt igenom det när man är där uppe och arbetar. Skyddsanordningar och tillträdesanordningar skall finnas på plats och dessa måste upprätthållas till en viss standard för att vara godkända.

För hus under åtta meter

För hus som inte är jättehöga och har ett tak med en lutning på under 45 grader kan man använda takstege och säkerhetslina. Man kan då fästa säkerhetslinan i takstegen om den har en nockkrok. Det är en enkel anordning som inte alls är särskilt dyr för takläggare helsingborg, den kan dock rädda liv när den tillämpas. Ta takläggarens råd och arbeta inte på taket utan säkerhetsanordning, en sådan här anordning kostar under tusen kronor och håller en livstid. Känner man att det är lämpligt kan man kombinera stege med anläggningsbeslag  för takläggare helsingborg för att kunna fästa säkerhetslinan på ett bättre sätt.

Förankra din säkerhetslina

Oavsett om du väljer att förankra din säkerhetslina takläggare helsingborg i en takstege eller i skorstenen eller med förankringsanordning är det viktigt att du ser till att den sitter riktigt bra. Detta är något en takläggare aldrig slarvar med eftersom denne vet att det kan rädda livet på en om något händer.